Keiharde Feiten: 18 Jaar Maatschappelijke Ondermijning in Leudal

Wellicht ten overvloede  wens ik volledigheidshalve op te merken dat ik van al de onderstaande per data vermeldde feiten schriftelijke bewijsstukken bezit. Voor eenieder en de pers:… Lees verder “Keiharde Feiten: 18 Jaar Maatschappelijke Ondermijning in Leudal”

Advertentie