Gewetenloze maatschappelijke ondermijning in Gemeente Schouwen-Duiveland

Hij heet Geert en is pas 44 jaar. Ooit…. Ooit was hij leuk en vooral gelukkig. Nu, heeft hij elke dag pijn en verdriet…. Ja nu is hij nukkig. Hij wil geen pijn meer. In zijn twitterprofiel staat een link naar de NVVE.  “Aan ieder leven hoort een waardig einde” staat er als ik de link klik. Ik ben sprakeloos en geshoqueerd. Want hij heeft zich daar zelfs al voor ingeschreven.

Door doofpotwmo | 8 april 2018

Vanmorgen kwam ik met Geert in gesprek door een bericht dat de Gemeente Schouwen-Duiveland niet reageert volgens de afspraken. Nou is dat sedert de decentralisatie van het sociaal domein naar de gemeenten een praktijk die veel gemeenten erop na houden. Frustereren, traineren, intimideren, psychologiseren, en onteren tot je dat voltooid leven momentje vanzelf wel krijgt. Oftewel, gemeenten die alles doen wat in strijd is met Wet Maatschappelijke Ondersteuning en nu ook Schouwen-Duiveland met ster genoteerd staat voor de gemeente die doet aan ge(W)etenloze (M)aatschappelijke (O)ndermijning.

Maar dit verhaal en deze tragedie hoe een stel gewenteloze ambtenaren van een gedecentraliseerde overheid een mens kapot maken mag niet verzwegen worden. Deze blogpost gaat niet over het vormen van een waarde-of moreel oordeel maar beoogt de Gemeente Schouwen-Duiveland te moveren tot daar waar zij toe verplicht is: De Zorgplicht en het naleven van alle daaraan gelieerde verplichtingen en conform alle beginselen van behoorlijk bestuur.

Ik roep dan ook alle lezers, volgers en mensen die iets kunnen betekenen op hier iets aan te doen, deze post te delen om middels maatschappelijke discussie en verontwaardiging deze ellende te keren en voor Geert dat lichtpunt aan het einde van de tunnel te zijn in dit leven graag.

Dit is het verhaal van Geert Aalders.

Geert is na het overlijden van een paar vrienden, kennissen en uiteindelijk zijn vader begin 2010 in een depressie geraakt.

Door de medicatie daarvoor liep hij wegens medische nalatigheid zijn eerste darmbeschadiging op en in maart 2015 zag hij dat niet meer zitten.

Hij vroeg de gemeente Schouwen-Duiveland om hulp. In juni 2015 moest hij zelf opnieuw contact opnemen. De door hem ingevulde formulieren waren verdwenen. Opnieuw heeft hij die ingevuld. Ondertussen woonde hij bij een oud collega die hem onderdak had geboden, maar deze kreeg problemen met een deurwaarder die voor Geert kwam.

Ik augustus 2015 vroeg Geert wederom om hulp. Toen werd hij zonder zijn weten uitgeschreven uit het basisregister. En kreeg toen te horen dat hij zich maar moest melden in het witte huis, een opvang in een andere gemeente, onterecht tussen junks, alcoholisten en zwervers.  Want hij “kwam hier niet vandaan” werd letterlijk aan de balie tegen hem gezegd hoewel hij gewoon nog ingeschreven stond bij zijn ex-partner.

11,5 Maand heeft Geert vervolgens in een lekkende caravan moeten wonen waarvan 8,5 maand, helemaal zonder geld.

 

De wethouder

Begin 2016 had Geert een gesprek met de wethouder en toenmalig psycholoog. Alles zou in orde komen. Er werd echter alleen een briefadres ‘geregeld’ wat hij zelf eerst niet voor elkaar kreeg omdat hij door de gemeente zelf uitgeschreven was.

Toch kreeg hij uiteindelijk met alle tegenwerking eromheen, eindelijk een woning toegewezen. Maar nog steeds werd er niets aan de financiële situatie gedaan, wetende wat dit voor zijn gezondheid zou betekenen. Geert heeft ernstige darmklachten getuige dit schrijven van een specialist:

 

 

Kosten niet op te brengen

De kosten van dit voorgeschreven dieet en fysiotherapie zijn niet op te brengen voor Geert. Vanuit het budget wat hij krijgt is dat gewoonweg niet te betalen. Door die onmogelijkheid kreeg Geert in januari 2017 weer een grote ontsteking aan zijn darm gehad die ook door is geslagen naar de zenuwen van zijn linker been wat uitval vertoont en nu nog maar voor de helft functioneert.

 

Resultaatgericht sturen van adviezen

Al tijd bezigde de gemeente Schouwen-Duiveland met rekken en frustreren van aanvragen die stelselmatig blijven verdwijnen binnen de ambtenarij. Wanneer een medisch advies de gemeente Schouwen-Duiveland niet aanstond, werden deze herhaald, wat angeeft dat deze gemeente qua niveau niet zakt tot het niveau van onwettig resultaatgericht en sturen van indicatie/trajecten en adviseurs en/of artsen. Het lijkt waarachtig Lingewaard wel!

 

En maar negeren

Vervolgens wordt Geert bij pogingen zijn zaakjes op orde te krijgen gewoon weer genegeerd. Men reageert niet op mails of brieven, of ontvangt het zoveelste bericht waarin hij uitgenodigd wordt voor een van-begin-af-aan-gesprek met wèèr een andere casemanager. Hij heeft er nu al vier gehad. Of eigenlijk vijf. Maar nummer vijf mocht niets zeggen aangezien dat een invalkracht was.

 

Geen ondersteuning maar ondermijning

In juni 2017 kreeg Geert wel eindelijk een indicatie wmo voor huishoudelijke hulp en vervoer. Vervoer had hij niet direct nodig maar er werd hem verteld dat hij maar hoefde te bellen en het zou geregeld worden. Tot hij die daad bij dat woord voegde en de persoon waar ik mee gesproken had er niet meer bleek te werken en dat dossier ook weer in het zwarte gat van Schouwen-Duiveland’s gemeentehuis verdwenen was! Dus moest alles weer opnieuw

Schouwen-Duiveland verheft frustreren van aanvragen en lopende onderzoeken dusdanig dat men zelfs de antwoordenvelop bij rapportages niet meezend en dan wel laat weten dat die komt maar niet heus. Om een burger doodmoe te maken. Tijd te rekken tot hij uiteindelijk na 3 jaar in de Wsnp mag. Dat is, als hij de rechtszaak haalt gezien zijn abonimabele  gezondheidstoestand.

Geert heeft een buurvrouw die af en toe wat te eten brengt anders had hij al in het ziekenhuis gelegen. Zo simpel is het. Zijn psycholoog heeft de gemeente ook al gebeld. Maar dat resulteert enkel in persisteren in uitstellen, rekken en ontkenning.

 

Er dan heb je recht op zoiets als participatie

Geert was ZZP’er en verdiende zijn brood als offshore lasser. Dat is een baan die enkel bikkels op kunnen brengen. Hard maar dankbaar werk wat hij graag wilde blijven doen. In 2015 kreeg Geert twee aanbiedingen voor een baan maar dit mocht niet van de gemeente Schouwen-Duivenland omdat ik geen adres had. Later moest het via de sociale werkplaats. Maar inmiddels ware zijn lascertificaten twv  12.000€,  offshore training twv 3.500€ verlopen en zo heeft hij er nog meer. Zelfs alle aan off-shore of scheepvaart gerelateerde vereiste verklaringen zoals gele koorts boekjes waren  allemaal verlopen door het gebrek aan een adres waarin de gemeente nalatig is geweest hier een alternatief in te bieden toen hij nog kon werken.

 

Pijn

Geert ligt iedere dag en nacht te kronkelen van de pijn ondanks dagelijkse pijnbestrijding van maar liefst 4 x oxicodon 10 mg (langzaam werkende morfine),  4 a 5 x oxicodon 5 mg (kort/snelwerkende morfine) en 4 a 5 x paracetamol 1000 Mg omdat hij niet meer weet hoe hij moet zitten of liggen. Zelfs tijdens ons gesprek wacht ik soms geduldig op zijn antwoord en maakt hij bescheiden zijn excuus dat hij even in slaap gevallen was.

En dan een huisarts hebben die met het megalomane idee komt “Maar vitamine D en dan moet je naar buiten he!”. Letterlijk de woorden van de huisarts. Geert antwoordde hem “ik heb geen eten.” Tja. Vitamine D. Meer niet.

 

Doodsbang

Heel kwetsbaar en open vertelt Geert me dat hij niet meer weet of het voor hem nog zo veel zin heeft. Hij vertelt me dat hij het vooruitzicht van een stoma – complicatie van zijn bestaande aandoeningen  door frustrerende instanties wiens hulp en zorgplicht uitblijft – niet gaat trekken. Daar hikt hij tegenaan. Hij is doodsbang. En voelt zich alleen en volslagen in de steek gelaten. Want de gemeenten en haar ambtenaren die hij om hulp vroeg; diegenen die juist verplicht zijn zorg of sociale/financiële ondersteuning te verlenen en waar hij zijn vertrouwen op gevestigd had, hebben dit keer op keer beschaamd en zijn kennelijk niet bepaald voornemens die wettelijke maatschappelijke ondersteuning voor Geert te gaan realiseren.

 

Not on my watch

Geachte Gemeente Schouwen-Duiveland, college en gemeenteraad: Dit kan zo niet en ik roep u met klem op aktie te gaan ondernemen. Als gehandicapte blogger zie ik vaak verhalen voorbij komen dat ik de rillingen over je rug lopen maar wat onder jullie oog toegestaan wordt is volslagen onacceptabel.

Wellicht verkeert u net als zovele ambtenaren die op de stoel van medisch adviseur gaan zitten maar blijkens recentelijke uitspraak niet zijn, of ongefundeerde oordelen of morele vooroodelen bezigt die zich niet verdragen met de maatwerkgedachte van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die uw college verplicht conform artikel 1.1. en u gehouden bent een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren; voorts is er zoiets als Artikel 2.1.1:

1. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.

2. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. En dat geld ook voor Geert.

 

Schouwen-Duive of Duivelland?

Dit drama maakt mij des duivels.

Zet u eens even uw persoonlijke (voor)oordelen aan de kant Gemeente Schouwen-Duiveland, immers, tegenwoordig kan eenieder Geert’s lot overkomen,  zijn zelfs hoogopgeleiden zo dakloos en kan hij zomaar uw voorland zijn!

Deze weblog zal aandacht blijven vragen voor Geert’s situatie, de handelswijze van de Gemeente Schouwen-Duiveland en zo maatschappelijke discussie, media aandacht en dat net zolang doen tot iemand u moveert uw werk naar behoren en conform behoorlijk bestuur te gaan verrichten in plaats van een medemens willens en wetens richting een voltooid-leven-moment te blijven duwen en treiteren.

Daarnaast roep ik eenieder op, die praktische hulp aan Geert kan verlenen dit te laten weten. Of deze post te delen. Media kan mij contacteren via het contactformulier op deze weblog. Ik zal dan zorgdragen dat uw bericht/verzoek bij Geert terecht komt.

 

 

 

Advertentie