Han Bekkers: Sek(re)tarisch Avatar tovenaar in Gemeente Leudal! Salaris? (Was) zo’n slordige € 18.500 per maand

BREKEND NIEUWS

Ranzige updates Gemeente Leudal. Niet naar control maar damagecontrol,  mitigeren, totale ontkenning en propaganda. Leudal, Avatar Wizard Bekkers gaan zelfs met (nog steeds!) van fraude verdachte geschorste en voormalig bajesklant gemeentesecretaris Noppers praten. Avatar infiltreert niet alleen organisaties, overheid maar ook scholen:


9 maart 2018 | Laatste update 11 april 2018 06:33

18,500 Euro per maand voor een vierdaagse werkweek, exclusief 70 Euro onkostenvergoeding per dag…

Legt u dat eens even uit geacht College en Presidium, aan de minima in Leudal die ook dat salaris opbrengen? Is de boter op uw hoofd nog niet gesmolten van al die schijnwerpers die nu op het gemeentehuis gericht zijn?

18.500 Euro per maand
Een schijntje…‘ zegt Avatar-wizard Han Bekkers, Interim-Gemeentesecretaris van Gemeente Leudal, ‘…nog nooit zo goedkoop gewerkt‘.

Avatar, een scientology-kloon sekte5,4 op de Bonewits Cult Danger Scale – die na een delier van een self-proclaimed maar heus niet gecertificeerd psycholoog Harry Palmer tijdens vermeende 8+ weken in een zouttank ‘uitgevonden’ is.

En dus dacht Obi Han Kenobi Bekkers, wat Scientology en Harry kan, kan ik ook… en werd een wizard met een missie tot Galactische Confederatie naar verlichting helpen -en ook al is Leudal klein- je moet natuurlijk ergens beginnen!

Mèt een ‘diploma’ mind you. Iets waarvoor menig onschuldige voor minder, bij mandaat van gristelijke reaguurders geïnspireerd door Exodus 22:18 op de brandstapel of in de plomp belandden, in vroegere tijden.

Binnenkort gaat Toverland haar dependance verplaatsen naar Leudal want met al dat gegoochel hier is Leudal het episch centrum van magie aan het worden met al die nieuwe ‘Leylines’ van de breuken door het lachen met als hoofdattractie het Orakel van Leudal: De gemeentelijke sek(re)taris

Niet het eerste schandaal in Leudal
Een voormalig burgemeester die o.a. een lipstick wegtoverde om vervolgens nog tijden aan de met belasting betalende burgers’ centen gevulde wachtgelden te lurken, of degenen die het gewoon bruutweg doen binnen het gemeentehuis, bieb-gate. 

Ook eerdere gemeentesecretarissen in opspraak kwamen (en blijven), zoals Alphons Rikken  op.  Ook hij vertrok uiteindelijk door de achterdeur nadat er ernstige spanningen waren ontstaan in de ambtelijke top van Leudal zonder dat er ooit openheid van zaken is gegeven over de kosten De raadsleden hebben in Rikkens dossier zelfs een zwijgplicht opgelegd gekregen.

Daarna continueerde de schandalen zich met voormalig gemeentesecretaris Lady Noppers. Noppers volgde in 2015 gemeentesecretaris Alfons Rikken op. Noppers die vorig jaar in de bajes ook op uw kosten logeerde na wat goocheltrucs alsook haar ega die dat in Helmond deed. En nu dit weer. Noppers wordt vervangen door interim Bekkers. Het begint waarlijk wel een circus te lijken hier in Leudal.

Dus Han Bekkers moest voor rust en een beter imago zorgen
En dan komt het weer: democratie op zijn Leudal’s. Screening op basis van hear say en Bekker’s eigen CV? Op zeker dat hij niet door een regulier assessment was gekomen. Een college wat iemand aanstelt om disfunktionele organisatie te ‘herstellen’zonder voorafgaande backgroundcheck naar antecedenten en zich zo profileert is beyond recovery. Daar was niet eens een onderzoeksbureau voor nodig want die feiten vindt je gewoon met google. Shame on you.

Gemeente deed niet alleen geen antencedentenonderzoek of assessment maar googlede ook niet naar zijn arbeidsverleden
Han Bekkers heeft namelijk een ruime ervaring in het nìèt afmaken van klussen zo her en der, waarvoor hij dermate exorbitant betaald werd dat dit zelfs de tweede kamer gehaald heeft na een soortgelijke affaire in Heerlen omdat zijn gage aldaar van 240.000 in 9 maanden tijd eveneens menigeen tegen de borst stuitte. ‘Marktconform’ of niet. (Zie links naar artikelen onderaan deze blogpost)

In-Gemeente-house exorcist Bekkers moet “Leudal uit het Dal” trekken
Ja ja.

Daar gaat dat imago weer… onderuit
Net als je denkt dat ze hier niet dieper kunnen zakken en het imago niet verder onderuit gehaald kan worden komt er iemand als deze ‘wizard’ voorbij die Leudal weer op hilarische wijze in alle koppen van de media lanceert, met grote verontwaardiging van belastingbetalend social media gebruikend Nederland.

Nu Bekkers in staat is (volgens de ‘Avatar-leer’)  zielen van overledeen zou kunnen verwijderen. Dan kan hij vast ook die oude lijken uit de kasten van Leudal verwijderen, hoewel daar volgens de media normaal een hotelkamer, een bed en twee spreuken prevelende Avatar-dames voor nodig zijn.

Maar naar ik aanneem kan Han dat best even met Medipoint regelen, om een hoog-laag bed in zijn kantoor te zetten want ik, als burger, wens dus echt niet mee te betalen aan die hotelkamer.

Nu Han the Wizard, òòk vermeend zieken kan genezen, gaat de begroting van Leudal er binnenkort ondanks dat exorbitante salaris wellicht toch op vooruit, want nu we onze inheemse tovermeester/genezer hebben, kan hij gedurende een rondje huisbezoeken bij WMO-vragers die hele causale aandoeningen wel even wegtoveren. Wat denkt u?

Het College zegt daags voor het ongewenste debat achter de gemeentesecratris te blijven staan en persisteert “Avatar’ als een gewone ‘cursus’ en verkeert in totale cognitieve dissonantie over die Avatar en sektarische multi level marketing praktijken, want Han Bekkers heeft heel wat meer dan 1 cursus en rituelen moeten ondergaan om zichzelf als ‘Wizard’ te mogen profileren.

Op naar een exitcounseler!
Wat mij en velen betreft mag niet alleen Bekkers naar een exitcounseler maar ook het hele College wat op basis van aanbevelingen blindelings koerst op een drama – waar ze voor de zoveelste keer over gaat zitten mokken. Die aanhoudende issue: “Die deuk in het Imago“. waar ook maar geld ingepompt blijft worden. En toelaat dat dit gewoon doorgaat.

Dat eeuwige imago-probleem in Leudal
Imago koop je niet Leudal, imago net als respect verdien je (of niet). Nu heeft het College van Leudal die deuk duur betaald om uitspraken van degene die zijn narcistische almacht (PDF) niet kan bedwingen in een landelijke krant en zelfstandig en op eigen verantwoording precies datgene ondermijnt waartoe hij was ingehuurd.

‘Goedkoop’ blijkt en hele dure koop
Maar dat imago zal Han Bekkers worst zijn. Die voelt zich nu ‘slachtoffer van een hetze”.  Leuk gespeeld maar vigilanten als Han spelen dit gedrag manipulatief ter damage-control. Een nachtmerrie?  Dat is het Universum Han, wat de balans terugbrengt middels payback. Niet in Euros maar realiteitsbevinding. Ieder wèldenkend mens had namelijk wel wijselijk zijn mond gehouden en niet met dergelijke arrogantie rondgebazuind:

You reap what you sow
Organisatorische disfunktionaliteit en imago problemen? Daar is geen Han Bekkers maar wat anders voor nodig om dat op te lossen, en die oplossing heet: Het belangrijkste beginsel van de “Code goed en openbaar bestuur”…

INTEGRITEIT?

Dat kunt u niet kopen.
Die begint bij uzelf…..

 

 

Voor meer achtergrondinformatie over het sektarische multilevel marketing ‘verdienmodel’ Avatar hier

Onderstaand het artikeldd 9 maart 2018 door Joep Dohmen in NRC:

Sleutelen aan de ziel van ambtenaren

Klik op de afbeeldingen om full screen te lezen


Update 1

Fractie Ronduit Open: Opdrachten voor Avatarbedrijf zoon van gemeentesecretaris

LEUDAL – Coalitiepartij Ronduit Open heeft informatie ontvangen dat er in de periode voorafgaand aan de indiensttreding van gemeentesecretaris Bekkers – maar ook daarna – sprake is geweest van opdrachtverlening aan een door diens zoon gerund bedrijf, waarbinnen de Avatarfilosofie leidend zou zijn.

De gemeentesecretaris is in opspraak geraakt vanwege die filosofie, die veel weg zou hebben van het Scientologygedachtegoed.

Linguïstisch programmeren
De fractie zal hier vanavond vragen over stellen tijdens een ingelaste vergadering van het presidium. Bovendien heeft Ronduit Open vernomen dat er door één of meerdere leden van het college van B&W, op kosten van de gemeente, cursussen Linguïstisch programmeren zijn gevolgd. Ook daar wil de partij meer over weten.

Onaanvaardbaar
‘In de noodsituatie die ontstond vanaf de voorlopige hechtenis van mevrouw Noppers is het logisch en begrijpelijk dat door het colege een noodverband is geregeld’ schrijft raadslid Wagemans, die fractieleider Jordi Custers vervangt tijdens de vergadering. ‘Dan kun je worden gedwongen hogere vergoedingen te betalen dan gewenst. Echter, er is niet langer sprake van een tijdelijke noodsituatie en ons standpunt is dat het geheel onaanvaardbaar is, dat in een min of meer regulier werkverband een jaarlijkse vergoeding wordt betaald van rond de 220.000 euro. Wij kunnen dat niet uitleggen en we wensen dat niet uit te leggen.Deze situatie moet op de meest korte termijn worden beëindigd.’


Update 2

Wat doet politiek Leudal? D66 stelt vragen!

Nu Michel Graef van Samen Verder eerst hoor/wederhoor wil houden….

…..heeft bij D66 wel onmiddellijk de common-sense toegeslagen en zijn er vragen gesteld over deze hoogst bedenkelijke gang van zaken! Waarvoor dank!


Update 3 – 11 maart 2018

Overleg over gemeentesecretaris die ‘wizard’ bij sekte is

Bron: 1Limburg | 11 Maart 2017

De fractieleiders in de gemeenteraad van Leudal komen maandag bijeen om over de positie van interim-gemeentesecretaris Han Bekkers te praten.

Dit omdat de NRC (link is external) vrijdag meldde dat Bekkers aanhanger is van Avatar, een organisatie die veel lijkt op Scientology Chrurch. Volgens oud-cursisten gaat het om een sekte.
Veranderingsmanagement
Bekkers was eerder ook actief in Landgraaf en Heerlen. Hij is al jaren bekend in heel Nederland door zijn veranderingsmanagement.
Avatar
Voor de gemeente Leudal heeft hij het programma ‘Leudal uit het dal’ opgezet. Daarvoor worden ambtenaren naar cursussen en opleidingen gestuurd. Volgens NRC zijn het Avatar cursussen waarvoor veel geld betaald moet worden. Bekkers heeft bij Avatar de status van tovenaar (wizard).
Vergoeding
Bekkers zelf krijgt volgens de krant 18.500 euro per maand voor een vierdaagse werkweek, en een onkostenvergoeding van 70 euro per dag.De publicatie roept veel vragen op bij gemeenteraadsleden. Daarom komen ze maandagmiddag bij elkaar om hierover te praten.

Update 4

Spoedoverleg over vermeende banden gemeentesecretaris met Avatar-beweging

Bron: De Limburger | 11 Maart 2018

De fractievoorzitters van Leudal houden maandagavond een ingelaste vergadering over de gemeentesecretaris. Fracties hebben vragen over zijn vermeende banden met de beweging Avatar en over de hoogte van zijn salaris.

Meerdere fracties in de gemeenteraad van Leudal hebben bezorgd gereageerd op een publicatie afgelopen weekeinde in de NRC waarin interim-gemeentesecretaris Han Bekkers van Leudal in verband wordt gebracht met de organisatie Avatar, in het stuk een Scientology-achtige beweging genoemd.

Salaris
Meerdere raadsleden plaatsen verder vraagtekens bij de hoogte van zijn salaris. Volgens het artikel ontvangt de secretaris maandelijks 18.500 euro en 70 euro onkosten per dag. Waarschijnlijk komt de kwestie maandagavond tijdens een ingelaste vergadering van de fractievoorzitters aan de orde. Dat liet de gemeente zondag weten.

Spoedoverleg
Onder meer Ad Thomassen van de VVD had aangedrongen op spoedoverleg. Zijn partij was, zoals meer fracties, onaangenaam verrast door de hoogte van de vergoeding die Bekkers voor zijn werkzaamheden in Leudal zou krijgen. Joost van der Stappen van Progressief Akkoord Leudal (PAL) wil overmorgen in de raadsvergadering een debat over de kwestie. “De verantwoordelijke mensen voor de aanstelling zullen duidelijkheid moeten verschaffen.”

Niet op de hoogte
Ook D66 en het CDA hebben vragen gesteld. De gemeente Leudal was voorheen niet op de hoogte van de Avatar-cursussen die Bekkers heeft gevolgd, blijkt uit een reactie. Burgemeester Arno Verhoeven: “Het gedrag van Han Bekkers, waarover is geschreven, herken ik echter helemaal niet. Daarvan heb ik op de Leudalse werkvloer absoluut niets gemerkt. Ik waardeer de openheid die de heer Bekkers toont richting het bestuur en de ambtelijke organisatie.” Bekkers zelf sprak zondag van een vervelende situatie. Hij wil deze week vragen van personeel en politici van Leudal beantwoorden.


Update – 5 13 Maart 2018

Een motie van afkeuring tegen het voltallige college haalt het nipt niet

Zo bericht LeudalNieuws op 13 Maart 2018 om 21:03

LEUDAL – ‘Ik ben geen tovenaar. Avatar is gewoon een hele goede cursus.’ Dat zei gemeentesecretaris Han Bekkers nog vóór de raadsvergadering van dinsdag tegen de website Binnenlands Bestuur. Het presidium besloot maandagavond al dat er een dag later geen debat over de kwestie zou komen.

Wel zouden alle fracties én de burgemeester hun zegje mogen doen over de in opspraak geraakte interim-secretaris.

Filosofie
Die bestreed in het artikel van Binnenlands Bestuur dat Avatar een beweging is, en dat er een soort geheim netwerk van goeroes bestaat dat probeert het openbaar bestuur te infiltreren. ‘Het is niet meer dan een filosofie die mensen verbindt.’ De Avatar-cursussen hebben hem wel gevormd, zegt hij. Net zoals zijn opvoeding, middelbare schoolopleiding en de vele studies die hij daarna volgde dat deden. Dat maakt dat hij als leidinggevende met medewerkers zogeheten ‘open gesprekken’ voert, oprecht vraagt hoe het met ze gaat en ze begeleidt. ‘Dat hoort bij mij en mijn manier van leiding geven. Niks meer dan dat’ aldus Bekkers.

Draagvlak
Op het gemeentehuis vond maandagmiddag eerst een bijeenkomst plaats waar Bekkers antwoord gaf op vragen van medewerkers. Daar bleek behoefte aan. ‘Daaruit is mij gebleken dat er een goed draagvlak is om door te gaan en de weg te bereiden voor mijn opvolger, want ik ben tenslotte maar een interim’, zei Bekkers daarover.

Salaris
Maar er was meer. Zoals het riante salaris van Bekkers. Daarover schreef Dagblad De Limburger dinsdagochtend dat het presidium op de hoogte was gesteld bij de aanstelling van Bekkers. Peter van Melick van oppositiepartij CDA gaf echter in de ochtend met een Tweet aan dat die bewering niet klopte. De pijn van het salaris voelde ook de VVD, zo bleek ’s avonds tijdens de vergadering. Fractieleider Thomassen wees er bovendien op dat het bij de sollicitatie van Bekkers blijkbaar niet was opgevallen dat hij op diverse plaatsen zijn werk niet heeft afgemaakt. De liberaal gaf meteen aan dat er wat zijn partij betrof meteen een einde diende te komen aan de samenwerking met Bekkers.

Weinig bewijzen
Hij kreeg op veel punten bijval van PAL en het CDA. Michel Graef van coalitiepartij Samen Verder zag het toch wat anders. Hij constateerde dat er rondom de Avatarinsinuaties veel vraagtekens zijn, maar weinig bewijzen. Dat leek hem ook moeilijk. Daarom opteerde hij om zo snel mogelijk een nieuwe, vaste secretaris aan te stellen, maar dat op een nette manier te doen. Tot dusverre had Bekkers, voor zover hij naar eer en geweten kon beoordelen, immers goed gefunctioneerd. Ook Leudal Sociaal vond dat een belangrijk punt. D66 wees er onder meer op dat burgers en pers op een informatieachterstand staan en stelde daarom een uitgebreide persconferentie voor. Ronduit Open herhaalde nog eens haar bedenkingen van een dag eerder.

Marktconform
Burgemeester Verhoeven zei vervolgens in een verklaring dat hij de gemeentesecretaris als gedreven, enthousiast en deskundig had leren kennen. Het salaris van Bekkers noemde hij marktconform. Verhoeven noemde zichzelf een voorstander van een constructief kritische houding, maar vroeg de raad om zich toch ook te vergewissen van de situatie op de werkvloer om niet de positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd uit het oog te verliezen. ‘Ik heb het volste vertrouwen in deze gemeentesecretaris en zijn functioneren. Hij zal de weg effenen voor zijn opvolger. Het college neemt uw verklaringen mee, maar laten we de relatieve rust bewaren.’

Motie
Een motie van afkeuring tegen het voltallige college, inclusief burgemeester Arno Verhoeven, kreeg de steun van alle oppositiepartijen, maar werd door de coalitie van Ronduit Open en Samen Verder met 12 tegen 11 weggestemd. Er werd wel besloten op zoek gegaan naar een opvolger voor Bekkers: in vaste dienst dus. Verhoeven zei dat het college binnenkort met een schrijven komt, waarin onder meer staat hoe lang de interim-periode van Bekkers nog duurt en welke (lagere) beloning daar tegenover zal staan.


Update – 6


Update 7

De Monitor: Ex-Avatar-lid: ‘Ze kregen me bijna zover mijn huis te verkopen’

Uit angst voor de gevolgen wil hij alleen anoniem zijn verhaal doen / De Monitor

We spreken een ex-lid van de sektarische beweging Avatar. Een vriend van hem meldde zich bij ons voor ons onderzoek naar democratisch onderwijs. We willen meer weten over de organisatie nadat een moeder ons erop wees dat Avatar actief zou zijn op enkele particuliere scholen. Dit is het verhaal van een tipgever die uit angst voor de gevolgen anoniem wil blijven.
Ik raakte bij Avatar betrokken toen ik in een minder goede periode van mijn leven zat. Het ging op dat moment niet zo goed in mijn privéleven en op mijn werk. Bij Avatar werken ze met Scientology-technieken. 
Tijdens de twee beginnerscursussen die ik volgde, moest ik allerlei oefeningen doen. Het begint vrij onschuldig zoals een half uur naar bomen kijken en proberen te voelen wat de boom voelt, of naar een bloem of een stuk glas. Maar na verloop van tijd ga je oefeningen doen waarbij je in de war raakt. Er komt een master (een Avatar-leraar, red.) tegenover je zitten en die maakt bijvoorbeeld een beweging naar zijn neus.
Je moet dat anderhalf uur nadoen en telkens zegt hij: ‘Nee je doet het fout, je doet het niet precies zoals ik!’  Totdat hij ineens zegt: ‘Je doet het goed!’Postzegelverzameling‘Die oefeningen herhalen zich. Elke keer doe je het fout totdat je het plotseling goed doet. Het lijkt wel of ze je zelfvertrouwen willen ondermijnen. 
Aan het einde van de cursus wordt gezegd dat je naar de mastercursus kan die me 3.500 euro zou kosten. Maar ik had het geld niet en toen zeiden ze: ‘We gaan ervoor gingen zorgen dat je het geld bij elkaar krijgt’. Ik moest dit keer oefeningen doen die bijna hypnotiserend zijn, ik raakte in een soort trance.
Nou, ik had nog een postzegelverzameling, die heb ik na die cursus verkocht. Dat leverde vijfhonderd euro op. Ze kregen me bijna zover dat ik mijn huis zou gaan verkopen!

Je krijgt een soort seksuele bevrediging. Het gevoel is bijna nog sterker dan heerlijke seks.

Ik bleef zeggen dat ik twijfelde.  Toen moest ik met een master alleen op een kamer en werd ik écht in hypnose gebracht. Ik moest op een bed gaan liggen en anderhalf uur oefeningen doen die zich langzaam opbouwden. Ik moest links liggen, ik moest rechts gaan liggen.

Ik moest op mijn rug liggen en naar het plafond kijken. Je krijgt een soort seksuele bevrediging. Het gevoel is bijna nog sterker dan heerlijke seks. Een high gevoel. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, zeiden ze: ‘Kun je nu even tekenen voor de mastercursus’. Dat heb ik toen gedaan.

Ik ben toen elke week gebeld door iemand anders van Avatar en ze probeerden me elke keer over te halen, het ging maar door.

Gelukkig kon ik nog kosteloos annuleren en een vriend heeft me overgehaald dat te doen. Ik had m’n annulering nog geen tien minuten verstuurd of ik werd gebeld door een master die zei: ‘Dit kun je niet maken!’ Ik ben toen elke week gebeld door iemand anders van Avatar en ze probeerden me elke keer over te halen, het ging maar door.

Uiteindelijk heeft die vriend me ervan weerhouden de cursus te doen, daarvoor ben ik hem dankbaar. Met reis en verblijf ben ik er totaal ongeveer 3.500 euro aan kwijt geraakt. Maar ik vermoed dat er ook mensen zijn die er tonnen aan verloren hebben. Die Avatar-beweging is denk ik getraind om kwetsbare mensen te pakken, mensen die zelfverzekerd zijn laten ze met rust. Ik zag dat ouderen van zeventig jaar en jongeren van veertien, vijftien jaar meededen aan de trainingen. Ja, ik sluit niet uit dat oude omaatjes werden gemanipuleerd hun erfenis ter beschikking te stellen.’

Hersenspoeltechnieken

Avatar reageert op haar Nederlandstalige website op beschuldigingen van hersenspoeltechnieken en andere sektarische praktijken: ‘Ironisch genoeg zijn degenen die dit soort beschuldigingen uiten meestal zelf schuldig aan het genoemde vergrijp’. Lees hier meer over de reactie van Avatar.

Lees ook: Sektedeskundige: ‘Avatar voldoet aan kenmerken van destructieve sekte’ dinsdag 20 maart

 


Artikelen over de Avatar sekte

Avatar, een kloon van Scientology?
Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes over Avatar
Sektehulp

Avatar. Het puurste zelfontplooiingsprogramma ooit, of pure geldklopperij?
Skepp | 8 sept 2009

Avatar Uncovered
Exposing the Avatar Course
Patrick Ryan – Cult Intervention specialist testimony

Avatar Exposed
AvatarCult.info

Harry Strangelove – Former Avatar member
A Blog related to the controversial Avatar course


Meer Media Updates

  • Twitter 13 maart 2018

Op identieke wijze als in Leudal, verschuilen andere colleges zich nu ook achter cognitieve dissonantie of zwijgen, drogredenen als ‘marktconform’ voor de hoogte van salarissen en meer zalvende woorden om de status quo in stand te houden: (tekst loopt door onder de afbeelding)

DZYjcjbXUAIWdu6.jpg

Hoe sekte Avatar de overheid binnendrong
NPO Radio | 28 maart 2018

 

Dorthe `schipperheijn weg uit heerlen 4 april 2018.png


Advertentie
%d bloggers liken dit: