SOS | 1 op 5 Nederlanders stelt medische hulp uit vanwege geldtekort (Infographics)

15 procent haalt medicatie niet op bij apotheek vanwege geldgebrek

Meer dan twintig procent van de Nederlanders heeft weleens medische hulp uitgesteld omdat ze er op dat moment geen geld voor hadden. Dit blijkt uit onderzoek van kortingswebsite Acties.nl naar zorgkosten, gehouden onder 1.107 Nederlanders. Ook blijkt 15 procent ten minste één keer zijn medicijnen niet te hebben opgehaald vanwege geldgebrek.

Bron: Acties | 28 Sept 2017

 

Opvallende onderzoeksresultaten

In dit figuur is te zien hoeveel procent van de Nederlanders weleens medische hulp heeft uitgesteld vanwege geldgebrek, verdeeld over de verschillende provincies. Inwoners van Drenthe en Flevoland hebben veel vaker vanwege geldgebrek medische hulp uitgesteld dan andere provincies. Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zegt iets meer dan een kwart van de vrouwen weleens niet naar de dokter te zijn gegaan vanwege geldgebrek, tegenover een kleine 16 procent van de mannen.

 

Van alle Nederlanders geeft 15 procent aan weleens medicijnen bij de apotheek niet opgehaald te hebben, omdat ze deze zelf moesten betalen. In het figuur wordt dit cijfer verder uitgewerkt per provincie. Wat blijkt; Zeelanders, Limburgers, Drentenaren en Flevolanders laten veel vaker dan de rest van de Nederlanders hun medicijnen liggen bij de apotheek. Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zegt 12 procent van de mannen weleens medicijnen niet opgehaald te hebben vanwege de kosten, tegenover 17,5 procent van de vrouwen.

 

Hiernaast zie je de verdeling naar leeftijdscategorie van het antwoord op de vraag of iemand weleens op zoek is gegaan naar een voordeligere aanbieder voor een medische behandeling. 21 procent van de Nederlanders heeft weleens een goedkoper alternatief gezocht. Opvallend is dat ouderen, die over het algemeen de meeste zorg nodig hebben, fors minder op zoek gaan naar een goedkoper alternatief voor een (dure) medische behandeling.

 

In deze grafiek is het percentage Nederlanders te zien liggen dat weleens aanspraak heeft moeten doen op spaargeld om medische kosten te betalen. Gemiddeld is dat voor 30 procent van alle Nederlanders het geval. In de provincies Limburg, Drenthe en Zuid-Holland ligt dit percentage hoger dan in de rest van Nederland, terwijl bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland fors lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Ook is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen; zo heeft meer dan één op de drie vrouwen weleens aanspraak moeten maken op spaargeld, tegenover net iets minder dan één op de vier mannen.

 

 

In het overzicht hiernaast is per provincie te zien hoeveel mannen en vrouwen zich zorgen maken over het betalen van de zorgverzekeringspremie volgend jaar. Landelijk maakt meer dan een op de drie Nederlanders zich zorgen, maar er zijn grote verschillen per provincie. Zo maken vooral de mannen uit Zeeland, Limburg en Flevoland zich zorgen over het kunnen betalen van de zorgpremie. Als het gaat om vrouwen, piekert bijna de helft van de vrouwen uit Drenthe, Groningen en Overijssel over het betalen van de zorgverzekering volgend jaar.

 

 

Hiernaast is een overzicht te zien van het aantal Nederlanders dat weleens geld geleend heeft om het eigen risico of ander zorgkosten te kunnen betalen. Opvallend is dat Drenthe met 26,5 procent het landelijk gemiddelde van 14 procent bijna verdubbelt. Andere provincies met relatief veel inwoners die geld lenen voor een medische ingreep zijn Zuid- en Noord-Holland.

download persbericht

 

sharingcaring

Advertentie