In gemeente Leu(gen)dal geen conversatie maar intimidatie

De ‘toezichthouders’ van het Middle-Management die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning/Ondermijning/Ontmenselijking/Oneerbiediging ‘bestuurt’ in Gemeente Leudal verleent gratis extra “services” die in geen enkele wet, noch verordening terug te vinden zijn:  Initimidatie. Dreigementen. Valse beschuldigingen! Ja en zelfs chantage.

Door @doofpotwmo | 13 Aug 2017

Niet alleen de burger die klaagt. Maar eveneens binnen de gemeente-huiselijke muren worden medewerkers die een burger die geklaagd heeft,  toch mensvriendelijk en  waardig ter dienste willen zijn, uitwegen uit de impasse gaan zoeken, onder druk gezet tot overspannenheid toe.

Dan vervangr Gemeente Leudal de 1e lijns regisseurs en gaat de Middel(matige)-Manager zich by proxy verbergen achter een welwillende typ-miep gedegradeerde wmo-regisseur want dat schijnt de nieuwe funktieomschrijving van de dames te zijn. Gezien het bewijsmateriaal levert dat soms ludieke stukjes op. Wanneer u ‘vrij” heeft blijken de medewerkers ineens (klant)vriendelijk en zeer servicegericht te zijn. Opdat u na terugkomst weer dat wat onder uw schoporde valt dusdanig te intimideren dat het er voor de oplettende buitenwacht uitziet alsof ze aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis lijden.

Middel(matig)-Manager G. staat namelijk liever geen mondige burgers te woord. Verstoken van het vermogen van begrijpend lezen noch gestoord zijn door kennis van feiten is het gemakkelijker de zich zelf toegeëigende ‘secretaresse’ het volgende intimidatie- of dreigbriefje te laten sturen. Of regelrechte valse beschuldigingen.

De Waard vertrouwt zijn Gasten zoals hij is

Vanwaar die paranoia? Vanwaar die bijna dwangmatige handelingen om niet enkel mijn persoon maar zelfs de door de Gemeente Leudal ingehuurde formele cliëntondersteuning met verdaging van antwoorden in “hold” te zetten en te laten merken wie de self proclaimed alpha-dog is in Leudal.

Impotent leiderschap

Als die-hard manager met verve gediend en verdiend, herken je deze chihuahua-krijsers die denken dat ze een zwaargewicht pitbull zijn direct. Vooral als je “one of the boys” bent geweest in een normaliter niet zo vrouwvriendelijke sector. Beste G. geef het maar toe. U bent gewoon niet mans genoeg om een vrouw met een gefundeerde opinie en “mission to survive” te woord te staan. Duly noted.

In de tussentijd weet de narcistisch middel(matig) management-seigneur in Gemeente Leudal zelfs het overdrachtelijke mes op de keel van empatische wethouders te zetten, de Burgemeester de schoolse wijsvinger-op-de-mond-merthodiek het zwijgen op te leggen en multi-tasking, het gehele Presidium en Raad zijn self-fulfilling prophecy op te leggen! Dat gaat een tijdje goed maar die effort houdt u niet lang vol. Dus we trekken het adagium heers en verdeel uit de kast, en als dat niet meer lukt:

Make the lie big, keep it simple, keep repeating it until everyone believes it

Tot ze het bijna allemaal geloofden en als trouwe volgelingen de opdrachten en instructies, de embargo’s van het middel(matig) management uitvoerden. ER rest ons,de burger, het op afstand beobachten van een maagdraaiend machtsspelletje ten koste van élk sociaal maatschappelijk beleid en vooral ten koste van de fondsen daartoe. Dat heet verkwisting. Dat is ook een integriteitsschending.

Maar ja, valse profeten vallen altijd en geloof mij, uw zorgvuldig gedocumenteerde misdragingen komen vroeg of laat echt wel buiten de muren van Leudalplain 1 en uiteindelijk staat er iemand met common-sense op om de “managing-driving-factor” achter dit ontluisterende sociale wanbeleid zijn maskertje af te trekken.

Ut bliefjt hièj neet altieèd Vasteloavendj! En dan kunt u zich nergens meer verbergen. Ook niet achter een mankerende Linkedin profiel. Misschien de volgende Carnaval een kans vanachter een heus masker de hypocriet uit te hangen.

Ken uw plek

Vergeet even niet wie uw salaris betaald. Dat is ook ondergetekende die u al een jaar zonder mij in mijn ogen te (durven) kijken negeert of zodanig instrueert. Wiens goede naam en eer u in horizontale en verticale regionen binnen de gemeente bezoedeld. Never bite the hand that feeds you.

Met uw mysogenische opstelling, vooringenomenheid, vooroordelen en gebrek aan opvoeding zelfs mensen aanzet mij als fysiek beperkte mens nu ook nog elke vorm van communicatie door eender wie, in de kiem te smoren. Er komt een dag dat u hoopt dat u hier nooit aan begonnen was. Mijn tijd is niet eindeloos, maar mijn vechtlust zal de analen met uw daden op het internet voor eeuwig tekenen. Unless you stand corrected.

Achter deze mens zit ook een gezin wiens welzijn en druk daarop, een moeder drijft tot dat waar geen man toe in staat is: Echte vechtlust, tot de laatste zucht vechten voor hun welzijn wat u tot een survival heeft vermaakt. En dan doel ik niet op zo’n bonding-uitje uit de ‘management-cult’ maar uw casus/kwestie/geval (zoals u ‘Mevrouw’ respectloos benoemt) zit hier met geslepen nageltjes en opgestroopte mouwen -op de voor haar laatst mogelijke manier- verzet te plegen tot die excuusbrief en rectificaties van smaad op dat prachtige 100 grams full color papier, met uw poot eronder op mijn deurmat ligt.

Het visitekaartje

Mogelijk heeft u een college gemist maar uw ‘titel’ op uw visitekaartje ziet geen mens die door het dorp loopt. Het werkelijke visitekaartje van sociaal beleid is de burger die te pas en onpas een Gemeente prijst overal waar die komt: Communiceert over uw prestaties.

Dat is uw gezicht. Dat is uw visitekaartje. En waar zelfs elke tweedehands. fietsenverkoper de power van mond-op-mond-reclame kent, kwijlt u enkel op uw ‘dog-tag-credentials’ en houdt de leugen hoog tot wat slimmere mensen uw machtswellustige spelletje toch wel bloot leggen.

Bijvoorbeeld Thieu Wagemans.  Die in zijn brief van 18 juli 2017 de vinger op depijnlijke plek duwt. Die ik hieronder voor uw gemak even zal pasten.

In de tussentijd eis ik als burger dat de verantwoordelijken op het matje geroepen worden en gesommeerd worden te staken met mij of mijn (ook vrouwelijke) cliëntondersteuner brieven, mails of telefonische mededelingen van weigering tot overleg te sturen en opdragen de confrontatie aan te gaan. Om al dat wat nog onder dat tapijt ligt te klaren, een herstelprocedure te starten en te doen waarvoor u de pecunia ontvangt:

Sociaal beleid voeren en zoals een overheidsdiender dat betaamd.

Mét respect & vooral Integriteit!


Voor de goede orde merk ik wederom op dat ik ieder woord op deze weblog kan onderbouwen met schriftelijke bewijsstukken. Ik hoop dat u uw huiswerk net zo goed gedaan heeft.


Brief 18 juli 2017 mbt uitvoering sociaal beleid in Leudal

Bron: Ronduit Open | Zaterdag 12 augustus 2017

Aan: Burgemeester VerhoevenBetreft: uitvoering sociaal beleid

Betreft: uitvoering sociaal beleid

Heythuysen, 18 juli 2017

Geachte Burgemeester, Beste Arno,

Ik schrijf deze brief aan u in uw hoedanigheid van Portefeuillehouder Personeel en Organisatie. Aanleiding is u concreet te informeren over de praktijk van beleidsuitvoering in het sociale domein. Enkele dagen geleden vroeg ik reeds in algemene termen aandacht hiervoor. In het verleden heb ik met grote regelmaat kritiek geuit, vaak nadat ik door burgers werd geïnformeerd over  hun ervaringen. Vrijwel steeds werden dergelijke ervaringen vanuit de gemeente ontkend wat telkens weer tot toenemende ergernis leidde, niet alleen bij de betrokken burgers.

Thans beschik ik over concrete informatie over hoe burgers in Leudal tegemoet worden getreden. Ik voeg een verklaring bij over een gesprek dat heeft plaatsgevonden en waarvan de inhoud door een andere getuige is bevestigd zodat over inhoud en strekking nauwelijks misverstand kan bestaan, zeker niet op hoofdlijnen. Vooraf wil ik benadrukken dat ik hiermee niet het beeld wil vestigen dat deze ervaring kenmerkend is voor alle contacten die plaatsvinden tussen gemeente en burgers. Dat doet echter niets af aan de ernst van wat heeft plaatsgevonden, temeer omdat deze ervaring niet op zichzelf staat.

De verklaring schetst een ontluisterend beeld van hoe burgers in Leudal het risico lopen vanuit de gemeente tegemoet te worden getreden: grof en onthutsend wat een ontluisterend beeld schetst over de communicatie waar Leudal zich zo graag op beroept. Dat iemand, notabene op managementniveau, het heeft gepresteerd contact op te nemen met de werkgever van betrokkene en heeft geprobeerd hem verdacht te maken bij zijn werkgever is ongehoord en volstrekt onacceptabel omdat er geen enkel misverstand kon zijn over de reden van zijn aanwezigheid. Dat zijn praktijken die passen in een cultuur van intimidatie. Ik reken het tot uw verantwoordelijkheid als portefeuillehouder deze cultuur met kracht te doorbreken en zal u daarop blijven aanspreken. Een houding van non-interventie, van onder de mat houden, van ontkennen en toekijken is geen moment langer aanvaardbaar.

Ik ga er verder van uit dat door de betreffende manager schriftelijk excuses worden aangeboden aan de betreffende burger. Blijven die uit dan zal ik me beraden op de dan ontstane situatie en geen middel onbenut laten om deze praktijken aan het licht te brengen en te (doen) stoppen.

Ik voeg de verklaring van de betreffende burger bij en zal uiteraard, wanneer deze verklaring naar buiten komt, dit doen in een geanonimiseerde versie.

Gaarne verneem ik.

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open


 

 

Verder lezen…

Advertentie