doofpot

Leudal declareert € 75.674,39 nooit geleverde voorzieningen bij CAK. En meer (Updated)

Wij zitten niet stil. Na doorrekenen van alle specificaties vanaf 2015 blijkt de discrepantie nog hoger en zelfs niet bestaande woningaanpassing/voorzieningen of vernietigde besluiten opgevoerd te worden. En dat gaat tot heden gewoon zo door.

Bericht aan de Burgemeester

Op 24 Februari 2017 om 13:15 schreef ik onze Burgervader inzake een zeer bedenkelijke administratieve financiële afhandeling van mijn persoonsgebonden budget voor zorg- en een woonvoorziening over het jaar 2016.

Bewijs

Note: De niet gebruikte PGB middelen tbv WMO funktie begeleiding was nog niet eens opgenomen in dit bericht, omdat het jaarbudget-afrekening door SVB nog niet bij ons bekend was op dat moment en wij die zorg niet in hebben kunnen zetten wegens besluit per terugwerkende kracht. Je kan geen medisch noodzakelijke onderzoeken afleggen met terugwerkende kracht…

Mail 24 feb 2017 -Pag 1 - Doofpot wmo Leudal Discrepantie van € 73.928,87 in "geleverde wmo zorg" .png

Mail 24 feb 2017 Doofpot WMO Leudal -Pag 2 -  Discrepantie van € 73.928,87 in "geleverde wmo zorg".png

Ik heb tot op heden niets vernomen.

 

WMO-Loket zwijgt

Waar ik de gemeentelijke WMO al over benaderd had maar om onverklaarbare redenen van het WMO-Loket stelselmatig geen antwoord, noch uitleg krijg. Op een ongemeende automated reply message van een beleidsmedewerker na als antwoord op mijn email. Haar reply stelde dat zij tot 6 Maart 2017 afwezig zou zijn i.v.m. vakantie. Maar daarna evenmin de moeite noch het fatsoen aan de dag legt helderheid te brengen in deze kwestie.

Voor de goede orde merk ik op dat mijn handicap nooit vakantie neemt. En dat dit soort issues niet zouden mogen afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van een persoon.

 

Geduld is een schone zaak, Leudal’s bobo’s niet zo

In goed fatsoen en met geduld wacht ik op respons tot op 15 Maart jl. lees hoe het nieuws breekt over een corrupte ‘topambtenaar’…

 

 

Als ik me al niet ongemakkelijk voelde over de discrepanties inzake  megalomane bedragen t.b.v. ‘daadwerkelijk aan mij geleverde zorg’, dan na dat nieuws  wel helemaal.

Vooral niet als het CAK me deze week weer meedeelde dat er woningaanpassingen worden gedeclareerd over 4  jaren waarin in beginsel geen enkele woningaanpassingen heeft plaatsgevonden.

 

Over Eigen Bijdragen

De Eigen Bijdrage is verplicht over daadwerkelijk ontvangen zorg/voorzieningen

Iemand binnen de gemeente heeft medio juli/augustus 2016 correcties op de normaliter correcte CAK meldingen gemaakt, welke data digitaal aan het CAK geleverd worden voor het bepalen van de eigen bijdrage over daadwerkelijke geleverde zorg of woonvoorzieningen.

En dat is absoluut niet het waanzinnige bedrag van  € 108.939,29 over het jaar 2016 wat nu op mijn naam en BSN-nummer geregistreerd staat als ‘daadwerkelijke’ kosten inzake aan mij verstrekte voorzieningen.

Daadwerkelijke zorg/woonvoorzieningen of aanpassingen betreft daar tegenover staande bestaande en uitgevoerde besluiten of nota’s.

Bijvoorbeeld naar rato van de CAK ‘perioden’ berekende (deel)betalingen van verleende WMO-zorg na formele besluiten en/of betalingen van eventuele woonvoorzieningen/aanpassingen (al dan niet in termijnen zoals bepaald in een besluit) nadat die idem dito: per besluit toegekend èn ook echt uitgevoerd zijn.

 

 

Verificatie met hulp van CAK & SVB

 

discrepantie wmo zorg gemeente leudal 75000 euro

 

Nog 16 weken geduld

Deze ‘declaratie-methodiek’ wordt kennelijk gecontinueerd  in 2017. Evenmin verklaarbaar door het CAK. Die nu een maandje geleden een controle hebben uitgezet.

 

Updates

Update 23 juni 2017

De Wethouder was geshoqueerd over getoonde gegevens en merkt tijdens zijn huisbezoek op dat er een onmiddellijk een onderzoek moet komen naar deze discrepanties en ik de kwestie maar bij de politie moet melden als de gemeente hier niet op reageert. Zoals geadviseerd de politie hierover op de hoogte gesteld die mij vertelt Dat het schering en inslag is met dit soort dingenen dat ze er niets mee kunnen. Ik moet “de media maar opzoeken”.

Ikheb de wethouder tevens de email laten lezen die ik al in februari 2017 aan de Burgervader heb gezonden en hij begrijpt niet waarom daar geen (re)aktie op is gekomen. Inzake een onderzoek ‘van de boeken’ is daar nooit iets van gekomen omdat hij in die kwestie nadien wordt “terug gefloten”.

Zie ook “Plan van Aanpak” en specifiek bijlage 5, wat op 23 juni 2017 aan de wethouder is meegegeven.

Update 29 juni 2017

De Gemeente Leudal heeft op 29 juni jl. 6 weken uitstel aangevraagd. Zo moeilijk is het niet Gemeente Leudal. U telt de besluiten WMO zorg bij elkaar op en deelt dit door 13 voor het periodebedrag, zònder niet bestaande woningaanpassingen en/of woonvoorzieningen toe te voegen zoals u dat nu op mijn naam en BSN blijft “wegboeken”.

Update 10 juli 2017

Krijg ik deze tweet met verwijzing naar een website door Leo Verhoef: (Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten)

Update 26 Juli 2017

Gemeente Leudal heeft het CAK op diens controleverzoek laten weten dat alles klopt! Niet dus. En wij hebben inmiddels meer bewijzen voorhanden dat e.e.a. volslagen niet in de haak is.

 

Bewijs facturen CAK

Periode 1 2017 WMO Leudal CAK.png

Periode 1 2017 (2 tm 29 januari) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg/voorzieningen, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn BSN Nummer: € 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Januari 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken)


Periode 2 2017 WMO Leudal CAK.png

Periode 2 2017 (30 jan tm 26 febr) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg/voorzieningen, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn BSN Nummer:  € 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Februari 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken)


PeriodPeriode 3 2017 WMO Leudal CAK.pnge 3 2017 (2 tm 29 januari) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg/voorzieningen, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam en BSN Nummer: € 9.161,94

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Maart 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken)


Periode 4-2017 CAK Gemeente Leudal.pngPeriode 4 2017 door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen” zorg/voorzieningen, geregistreerd op mijn naam/BSN het werkelijk onheuse bedrag van: € 9.481,85

Weer zo’n “slordige” € 7000,- teveel.

“Welke hulp ik” dus NIET “ontvangen” heb. Noch kosten voor woonvoorzieningen gemaakt zijn.


IMG_0514.JPG

Periode 5 2017 door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9464,35

 


Periode 6 CAK Gemeente Leudal.pngPeriode 6 2017 door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9446,85

Wederom duizenden euro’s teveel vermeende kosten. De Gemeente lijkt het ondanks meerdere uitleggen niet te willen begrijpen


Factuur periode 7 ontvangen 5 sept2017.png

Periode 7 2017 (ontvangen 5 sept 2017) door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9429,35

Het structurele doodzwijgen en negeren van mijn persoon, ook inzake dit onderwerp begint op zijn zachts uitgedrukt wel héél erg bedenkelijk te worden!

 

Ik eis een uitleg!

En wacht daar nu al ruim 7 maanden op (status 3-9-2017)

sharingcaring

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. #Hongerstaking tegen #WMO beleid in @GemeenteLeudal – Doofpot WMO Leudal
  2. #LeudalExposed: Het boek open over WMO wanbeleid in @GemeenteLeudal – Doofpot WMO Leudal

Reacties zijn gesloten.